Cholesterol to lipid, który występuje w tkankach każdego człowieka. Jest pozyskiwany zarówno z produktów spożywczych, jak również syntetyzowany w ludzkim organizmie. Cholesterol wpływa na dużo funkcji organizmu (na przykład wydzielanie wszelkich hormonów, synteza witaminy D, praca i funkcjonowanie mózgu a dodatkowo układu odpornościowego) I jest wymagany do jego poprawnego funkcjonowania. Dla ludzkiego zdrowia ważne jest jednak, żeby jego poziom nie przewyższał zalecanej normy, oraz żeby zachowany był odpowiedni stosunek tak zwanego. “dobrego” (HDL) oraz “złego” (LDL) cholesterolu. Uważa się, iż całkowity cholesterol nie powinien przewyższać dwieście mg/dl.

Profesjonalnym urządzeniem które sprzyja dostatecznie wczesnej profilaktyce jest aparat do pomiaru cholesterolu. Należy zwrócić na to uwagę, w szczególności jeżeli jest się w grupie ryzyka. Zdiagnozowanie podwyższonego poziomu cholesterolu na początkowym etapie daje nam możliwość natychmiastowej reakcji a także modyfikacji w trybie codziennego życia I funkcjonowania, które zdołają zapobiec chorobom. Jest to również przydane urządzenie dla osób, które już posiadają złe wyniki i pragnęłyby je we własnym zakresie kontrolować, bez konieczności wizyty za każdym razem u lekarza specjalisty.

Podwyższony poziom cholesterolu zwiększa ryzyko sporej ilości chorób. Na pierwszym miejscu mieści się tutaj miażdżyca. Podwyższenie norm może niestety również prowadzić do choroby wieńcowej, zawału serca a także udaru mózgu. Kolosalnie rośnie także ryzyko kamicy żółciowej. Im szybciej pacjent dowiaduje się o nieprawidłowych wynikach, tym więcej czasu ma na reakcję, właściwe leczenie, a w praktyce może przedłużenie swojego życia.