Można zaobserwować, iż z roku na rok coraz więcej ludzi stara dostać się do policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie warunki muszą spełniać, ażeby pracować w tym zawodzie. Jak w rzeczywistości przebiega proces rekrutacji do policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, iż Komendant Główny Policji co najmniej raz w ciągu roku powinien wyznaczyć terminy rekrutacji, i określić dokładnie najmniejszą liczbę osób, jakie zamierza się przyjąć do służby. Jakie dokumenty będą wymagane? Kandydat musi najpierw napisać i dostarczyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby w policji. Wymagany jest także starannie kompletny kwestionariusz kandydata. Nie można również pominąć wypełnienia świadectw pracy czy służby. Wykształcenie średnie do policji posiada zdecydowanie większą wagę niżeli nam się wydaje. Osoba, która nie przyniesie wyżej wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do tej pracy. Konieczne jest również dostarczenie książeczki wojskowej w przypadku, kiedy pretendent do służby w policji byłby objęty ewidencją wojskową. Jak istotne znaczenie posiada ocena wyżej wymienionych dokumentów? Jeżeli dany kandydat odda już niezbędne dokumenty do policji, dana komórka organizacyjna zajmująca się sprawą doboru kandydatów do pracy w policji nada temu kandydatowi zarówno nr. identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymogami, jakie są zawarte w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by podkreślić, że zgodność informacji , które zostały umieszczone w kwestionariuszu osobowym będzie podlegała dogłębnemu sprawdzeniu we wszelkich dostępnych przez policję ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Dodatkowo powinno się mieć świadomość, że podanie poprzez danego kandydata niepełnych danych może doprowadzić do przedłużenia się okresu kwalifikacyjnego. Z kolei ukrywanie prawdziwych danych, albo podanie nieprawidłowych danych w kwestionariuszu jest podstawą do odstąpienia od prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy prowadzone w placówkach policyjnych Warto wiedzieć, że w komórce do spraw doboru kandydatów konkretny kandydat do służby w policji dostanie dokładne informacje o terminie, w jakim będą realizowane kolejne etapy powiązane z kwalifikacją. Trzeba do nich koniecznie zaliczyć test sprawności fizycznej do policji, testy do policji. Dodatkowo trzeba mieć świadomość, iż konkretny kandydat powinien obowiązkowo stawić się w jednej z pięciu szkół policji (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Następnie potencjalny kandydat w ciągu jednego dnia będzie poddany 2 etapom kwalifikacji do policji. Musimy zdawać sobie sprawę, iż egzamin sprawności będzie polegał na ukończeniu poprzez kandydata toru przeszkód w ustalonym uprzednio czasie. Później wszystkie wyniki kandydata przeliczone zostaną na odpowiedni system punktowy. Ponadto wspomniany wyżej egzamin sprawnościowy będzie zaliczony, w momencie kiedy dany kandydat uzyska wyznaczony czas potrzebny do zaliczenia, który to wynosi jedną min. i 41 s.