Wypadki podczas jazdy pojazdem mogą przydarzyć się każdemu z nas. Dlatego obowiązkiem na terenie RP jest zakup ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono rekompensatę wszelkich szkód, które powstały w wyniku stłuczki lub wypadku na trasie, zarówno szkód osobowych, jak również materialnych. Powinniśmy pamiętać, iż polisa OC przydzielona jest do konkretnego samochodu, a nie właściciela. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest dokładnie określony ustawowo i w każdej firmie ubezpieczeniowej będzie wyglądać to podobnie.

 

Poszkodowany podczas wypadku albo kolizji ma pełne prawo domagać się naprawy pojazdu lub ubiegać się się o wypłatę odpowiedniej rekompensaty, która pójdzie na naprawę. Jest wariant gotówkowy albo bezgotówkowy wypłaty rekompensaty. W przypadku wariantu bezgotówkowego zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany pokryć koszt naprawy, natomiast posiadacz auta nie musi uczestniczyć w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w stłuczce może także spodziewać się pokrycia kosztów potrzebnych do holowania auta do warsztatu lub wynajmu pojazdu zastępczego. Sporo informacji na temat rozliczeń ubezpieczenia OC mamy możliwość odnaleźć na interesującym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto pamiętać, iż zakład zajmujący się ubezpieczeniami ma trzydzieści dni na wypłatę odszkodowania, a jeśli tego terminu nie dotrzyma, musi zawiadomić o tym poszkodowanego. Istotne jest również to, iż zakład ubezpieczeniowy powinien w takim przypadku wypłacić bezsporną część rekompensaty, natomiast wypłata pełnego odszkodowania nie może trwać więcej niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zawiadomienia o zaistniałej szkodzie. Bardzo istotną informacją jest także to, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie działa jedynie w przypadku szkody , która powstała w trakcie jazdy autem.

 

Za szkodę, jaka powstała w związku z ruchem auta jest uważana również szkoda wyrządzoną podczas wsiadania oraz wysiadania z auta. Dotyczy to też takich sytuacji, jak rozładunek czy załadunek towarów a ponadto w trakcie garażowania lub postoju samochody. Ubezpieczenie OC ma liczne wykluczenia odpowiedzialności. Firma ubezpieczeniowa ubezpieczeniowy1.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie zostały wyrządzone w transportowanych bagażach lub ładunkach. Warto tu wymienić w szczególności utratę pieniędzy, biżuterii czy też innych wartościowych przedmiotów. W związku z powyższym, ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem w okresie trwania polisy. Winny kolizji drogowej albo wypadku może liczyć na to, iż wszelkie spowodowane przed niego szkody będą w jego imieniu zrekompensowane poprzez zakład ubezpieczeniowy. Należy tu wspomnieć, że można wyróżnić szkody częściowe i szkody całkowite. Szkoda częściowa wiąże się z tym, że uszkodzenia samochodu są minimalne oraz mamy możliwość naprawić je w opłacalny.

 

Tymczasem szkoda całkowita oznacza w praktyce stwierdzenie, że pojazdu nie opłaca się naprawiać a także przywracać jego stan sprzed kolizji albo wypadku. To więc sytuacja znacznie bardziej problematyczna dla właściciela. Trzeba wiedzieć, iż szkoda całkowita znaczy, iż zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się uszkodzonym pojazdem, który po takim wypadku będzie już wrakiem. Firma ubezpieczeniowa nie przejmuje pojazdu, ale zwykle odlicza jego szacunkową wartość od sumy rekompensaty. Oczywiście posiadacz wraku ma możliwość sprzedać wrak, co zazwyczaj znaczy użycie wielu nieuszkodzonych elementów wyposażenia w następnym aucie.

Więcej: o-ubezpieczeniach.pl