Wszelkiego rodzaju nadzory budowlane trudnią się przede wszystkim kontrolą przestrzegania szeregu regulacji prawa budowlanego na placach budowy. Nadzory budowlane warszawa jest jednym z organów administracji. Zajmuje się on szczególnie dokonywaniem różnorodnego typu inspekcji a dodatkowo kontroli a także wykonuje zlecenia, które obejmują korzystanie z obiektów budowlanych. Nadzory budowlane głównie kontrolują w jaki sposób stosowane a także przestrzegane są przepisy prawa budowlanego na placach budowy. Kontrolują także działalność organów administracji architektonicznej a dodatkowo budowlanej. Zajmują się one również badaniem przyczyn powstawania wypadków budowlanych. Wymienić można 3 kluczowe organy nadzoru budowlanego. Wśród nich można wymienić wojewódzkiego, powiatowego inspektora budowlanego a także Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Budowanie jednorodzinnego domu nadzorujeinspektor powiatowy. Jest on także pierwszą instancją we wszelkich sytuacjach, jakie są powiązane z nadzorem budowlanym oraz nie są przekazywane wyższym organom instancji. Istnieje też taka osoba jak inspektor od nadzoru inwestorskiego. To osoba, jaka bierze udział w procesie budowlanym i ma do tego wszelkie wymagane uprawnienia. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję nadzorującą nad kierownikiem danej budowy podczas wykonywania wszystkich niezbędnych robót budowlanych.