Możemy być pewni, że każdy człowiek spotka się kiedyś z policją. Niekoniecznie jako podejrzany czy oskarżony, lecz nie są to jedyne przypadki, w których istnieje możliwość spotkać się ze stróżami prawa. W takim wypadku wielu z nas chciałoby wiedzieć, z kim w danej sytuacji ma do czynienia – czy to doświadczony funkcjonariusz czy tylko tzn. żółtodziób?

Do tego potrzebna jest znajomość stopni zawodowych w policji. Stopnie policja można odczytać głównie na naramiennikach, wskazują one miejsce posterunkowy to pusty naramiennik, a ranga starszego posterunkowego jest oznakowana jako 1 biały poziomy pasek u dołu.

Wyżej jest Korpus podoficerów, do tego Korpusu zaliczamy sierżantów, starszych sierżantów oraz sierżantów sztabowych. Każdy członek Korpusu ma na naramienniku pasek w kształcie obszernej litery “v” – im wyższy stopień, tym więcej pasków znajduje się na naramienniku. Następny jest Korpus aspirantów, do którego przynależą wszyscy aspiranci – są cztery takie stopnie. Wyższy stopień oznacza więcej gwiazdek na naramienniku (od 1-4), a przez sam środek przebiega linia. Z kolei w Korpusie oficerów młodszych gwiazdki liczą od dwóch do czterech, ale bez linii. W Korpusie oficerów starszych także są gwiazdki, ale od jednej do trzech, a pod tymi gwiazdkami mieszczą się dwa paski ułożone w poziomie. Najwyżej w hierarchii jest Korpus Generałów Policji, w którym znajduje się nadinspektor policji oraz generalny inspektor policji.